Education and Exhibitions / Образование и Изложби

Education:

-from 2006 to 2011 Graduates from the Veliko Turnovo University " St.St. Kyril and Methodius" in Bulgaria with a bachelor degree in Pedagogy of Fine Arts
specializing in print making, in the class of prof. Hristo Tsatsinov.

-from January 2011 to June 2011 Wins a scholarship from the European program "Erasmus" for specialization at the Faculty of Fine Arts in the University UCLM, Cuenca, Spain

-from 2000 to 2005 Graduates from the National High School of Arts and Sciences "Konstantin Preslavski" specializing in painting. Varna,
Bulgaria


Participation's in exhibition's and Seminars

-2011 participates in an exhibition in the Varna city gallery "Boris Georgiev", Bulgaria

-2011 participates in a seminar for art management ContempoLab. in Varna, Bulgaria

-2010 participates in a work shop for woodcut print making in Veliko Turnovo, Bulgaria

-2010  participates in a European Program "Komenski" teaching art to children from Italy and France in there visit to
Bulgaria

-2010 participates in a work shop for making hand made paper in Veliko Turnovo, Bulgaria

-2010 co-organizer of a seminar for art management in Veliko Turnovo, Bulgaria

-from 2006 to 2010 participates in all the annual exhibition of the faculty of Fine Arts from the Veliko Turnovo University"St.St. Kyril and
Methodius", Veliko Turnovo, Bulgaria


Образование:

-от  2006 до 2011г.  - Педагогика на обучението по изобразителното изкуство специалност графика към Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий"- квалификационна степен-бакалавър в класа на проф. Христо Цацинов.

-от  Януари 2011 до Юни 2011г. - Печели стипендия по Европейска програма "Erasmus" за специализация във факултет по изобразитени искуства към университет UCLM в Куенка, Испания

-от 2000 до 2005г.  - Паралелка по изобразителни изкуства специалност живопис към НГХНИ. " Константин Преславски"

Участие в изложби и семинари :

- 2011г.  участва в изложба на варненски художници в градска галерия "Борис Георгиев", град Варна

- 2011г.  участва в семинар по арт мениджмънт към ContempoLab. Варна

- 2010г.  участва в work shop по мокохан, град Велико Търново

- 2010г.  участва в европейска програма "Коменски" за провеждане на часове по изобразително изкуство с деца от Италия и Франция по време на престоят им в град Велико Търново                                                                                                                                                                       

- 2010г.  участие в work shop по правене на хартия, град Велико Търново

- 2010г.  съорганизатор на "Стъпка по стъпка към успеха", семинар по арт мениджмънт, град Велико Търново

- от 2006 до 2010г.  редовно участва в годишни студентски изложба към Великотърновки университет " Св.Св. Кирил и Методий"